j_l

JARLEP L

Lepik asfaltowy JARLEP L jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji pastowatej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Kategoria: .

Opis produktu

PRZEZNACZENIE

  • klejenie papy do podłoży betonowych , zagruntowanych wcześniej JARLEPEM G,
  • wielowarstwowe sklejanie papy,
  • wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych, siatek polipropylenowych,
  • wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Lepik asfaltowy JARLEP L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą, nakładając cienką warstwą za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5 – 25 minut, po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU L w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,8 – 1,2 kg/m².

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

10 kg; 20 kg

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Składować maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.