jokerfarb-az_f_1_340_1

JOKERFarb-AZ Farba akrylowa fasadowa

  • odporna na zabrudzenia
  • tworzy trwałą i elastyczną powłokę dekoracyjną
  • odporna na działanie czynników atmosferycznych
  • biała lub w kolorach
  • stosowana na zewnątrz budynków
  • dostępna w bogatej palecie 340 kolorów
Kategoria: .

Opis produktu

JOKERFarb–AZ jest elewacyjną farbą akrylową do wykonania powłok ochronnych i dekoracyjnych, przeznaczoną do stosowania na wszelkich nośnych podłożach budowlanych wykonanych z nowych materiałów jak również do renowacji starych elewacji. Tworzy trwałą i estetyczną powłokę dekoracyjną odporną na działania czynników atmosferycznych. Kolorystyka farb akrylowych JOKERFarb–AZ przedstawiona jest w PALECIE BARW FIRMY „ARSANIT”.

WŁAŚCIWOŚCI:
JOKERFarb-AZ jest farbą produkowaną na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy powłokę gładką, matową, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka wykonana z farby JOKERFarb-AZ jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, stabilne, nośne oraz oczyszczone z kurzu, brudu oraz tłuszczów. Stare, luźne i popękane powłoki malarskie oraz wyprawy tynkarskie należy usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić. Podłoża o dużej nasiąkliwości i chłonności należy zagruntować GRUNTEM AG-015 AKRYLOWYM. Nowe powłoki mineralne wymagają min. 4-tygodniowego okresu sezonowania.

PRZYGOTOWANIE FARBY:
Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Farbę można rozcieńczyć wodą lub GRUNTEM AG-015 AKRYLOWYM (do I malowania max. 10 %, do II max. 5 %).

SPOSÓB UŻYCIA:
Farbę JOKERFarb-AZ należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.
UWAGA: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

NORMA ZUŻYCIA:
Przy dwukrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 0,26 l/m2 farby.
W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.
Dla wypraw tynkarskich zużycie wynosi odpowiednio:
- dla tynków mineralnych ok. 1 l farby na 4,0 m2
- dla tynków akrylowych ok. 1 l farby na 4,5 m2.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chronić przed przegrzaniem. Chronić przed mrozem.

OKRES PRZYDATNOŚCI:
Do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5oC do +25oC.
DATA PRODUKCJI/BARWA:
Podane na opakowaniu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.