jokerfarb-aw_f_1_340_1

JOKERFarb-AW Lateksowa farba akrylowa do wnętrz

  • odporna na zabrudzenia
  • gotowa do użycia
  • zmywalna
  • dobrze kryjąca
  • biała lub w kolorach
  • wodorozcieńczalna
  • stosowana wewnątrz budynków
  • dostępna w bogatej palecie 340 kolorów
Kategoria: .

Opis produktu

JOKERFarb-AW jest farbą przeznaczoną do malowania podłoży z betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, kamienia, tynków i gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, a także tapet. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. JOKERFarb-AW może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych, tylko wewnątrz budynków.
WŁAŚCIWOŚCI:
JOKERFarb-AW jest farbą produkowaną na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków modyfikujących. Ma ona bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy gładką, matową powłokę, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Farba produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka wg palety barw ARSANIT.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować gruntem AG-015 akrylowym. Do gruntowania podłoży gipsowych zastosować farbę rozcieńczoną wodą w proporcji: 0,7 litra wody na 2 litry farby. Wyprawy tynkarskie można malować nie wcześniej niż po upływie 3÷4 tygodni od ich wykonania.
PRZYGOTOWANIE FARBY:
Farba JOKERFarb-AW jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami, zagęszczać ani rozcieńczać (poza przypadkiem malowania podkładowego podłoży gipsowych). Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem.
SPOSÓB UŻYCIA:
JOKERFarb-AW należy nanosić na przygotowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach), stosując metodę „na krzyż” i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas wysychania farby, zależnie od parametrów podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 2 godziny.
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
NORMA ZUŻYCIA:
Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1litr farby na ok. 7÷8 m2. W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.
NARZĘDZIA:
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem i mrozem!
UWAGA: Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.
OPAKOWANIA:
Wiaderka 5 litrów, paleta 72 szt. 360 litrów,
Wiaderka 10 litrów, paleta 44 szt. 440 litrów.
OKRES PRZYDATNOŚCI:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5oC do +25oC.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.