j_k

JARLEP K

MASA ASFALTOWA DO KONSERWACJI POKRYĆ DACHOWYCH
JARLEP K jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji półpłynnej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Kategoria: .

Opis produktu

PRZEZNACZENIE

  • wykonywanie konserwacji starych asfaltowych pokryć dachowych,
  • wykonywanie izolacji betonów, tynków (fundamenty) z zastosowaniem wkładki zbrojącej, jak i bez wkładek, po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G,
  • wypełnianie małych ubytków pokryć dachowych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Masę nanosi się na suche, jak i lekko wilgotne, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy, po uprzednim dokładnym wymieszaniu. Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU K w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,5 – 1,0 kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

10 kg; 20 kg

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Składować maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.